Grau la pastelería artesanal

Sobre este proyecto

Us presentem el nostre darrer treball realitzat a Martorell (Barcelona), pastisseria Grau, la pastisseria artesanal de la senyora Natàlia Grau.

 

En aquest últim treball hem volgut fer una pastisseria moderna, però sense deixar de banda l’especialitat de la casa, els productes pastissers artesans.

 

La decoració moderna de la botiga es basa en la combinació de lacats blancs i marró xocolata, de manera que, en la part esquerra s’ha optat per detalls en marró xocolata sobre fons blanc i en canvi, a la part dreta de la botiga, invertim aquesta combinació, deixant detalls en blanc sobre fons marró xocolata.

 

A més el sostre i la paret situada al fons de la botiga, s’han decorat en marró xocolata i blanc respectivament, ajudant a la conjunció d’ambdós colors.

 

Per trencar amb aquesta modernitat i ressaltar l’artesania del negoci, s’ha disposat una prestatgeria de noguera natural a la part superior dreta i una altra prestatgeria en lacat blanc sobre un fons, també realitzat, en noguera natural.

 

Per a la disposició dels bombons, s’ha instal · lat una vitrina Catalonia Bombonera a la part inferior dreta, just sota la prestatgeria, decorada en blanc amb un panell de color marró xocolata a la part frontal de la mateixa.

 

A més s’ha instal · lat una vitrina Catalonia decorada totalment en marró xocolata, per poder exposar els pastissos.

 

Ambdues vitrines ens brinden la millor disposició i visualització d’aquest tipus de productes de cara als nostres clients.

 

La il · luminació s’ha centrat sobre de les zones d’exposició, mitjançant llums LED, que ajuden a destacar els nostres productes de cara al client.

 

Aquest tipus de llum juntament amb les formes simples per les quals s’han optat, ajuden a alliberar l’ambient, fent que l’estada del client i del treballador, dins del local, sigui més agradable.

 

També hem de destacar, el panell en blanc amb el nom de la pastisseria en marró que ens trobem al davant només entrar, que facilitarà als clients l’associació del nom amb el local.

 

En definitiva, es tracta d’una botiga poc recarregada perquè l’estada dels clients i els treballadors sigui agradable, marcada per la combinació de lacat blanc i marró xocolata que modernitzen el local i detalls en noguera natural que ajuden a associar el local amb la activitat realitzada en el mateix.

Grau la pastelería artesanal

Sobre este proyecto

Os presentamos nuestro último trabajo realizado en Martorell (Barcelona), pastelería Grau, la pastelería artesanal de la señora Natalia Grau.

 

En este último trabajo hemos querido hacer una pastelería moderna, pero sin dejar de lado la especialidad de la casa, los productos pasteleros artesanos.

 

La decoración moderna de la tienda se basa en la combinación de lacados blancos y marrón chocolate, de forma que, en la parte izquierda se ha optado por detalles en marrón chocolate sobre fondo blanco y en cambio, en la parte derecha de la tienda, invertimos esta combinación, dejando detalles en blanco sobre fondo marrón chocolate.

 

Además el techo y la pared situada en el fondo de la tienda, se han decorado en marrón chocolate y blanco respectivamente, ayudando a la conjunción de ambos colores.

 

Para romper con esta modernidad y resaltar la artesanía del negocio, se ha dispuesto una estantería de nogal natural en la parte superior derecha y otra estantería en lacado blanco sobre un fondo, también realizado, en nogal natural.

 

Para la disposición de los bombones, se ha instalado una vitrina Catalonia Bombonera en la parte inferior derecha, justo debajo de la estantería, decorada en blanco con un panel de color marrón chocolate en la parte frontal de la misma.

 

Además se ha instalado una vitrina Catalonia decorada totalmente en marrón chocolate, para poder exponer los pasteles.

 

Ambas vitrinas nos brindan la mejor disposición y visualización de este tipo de productos de cara a nuestros clientes.

 

La iluminación se ha centrado encima de las zonas de exposición, mediante lámparas LED, que ayudan a destacar nuestros productos de cara al cliente.

 

Este tipo de lámpara junto con las formas simples por las cuales se han optado, ayudan a liberar el ambiente, haciendo que la estancia del cliente y del trabajador, dentro del local, sea más agradable.

 

También debemos destacar, el panel en blanco con el nombre de la pastelería en marrón que nos encontramos en frente nada más entrar, que facilitará a los clientes la asociación del nombre con el local.

 

En definitiva, se trata de una tienda poco recargada para que la estancia de los clientes y los trabajadores sea agradable, marcada por la combinación de lacado blanco y marrón chocolate que modernizan el local y detalles en nogal natural que ayudan a asociar el local con la actividad realizada en el mismo.

Categoría
Pastelerías